Over Stichting Weerwolfhuizen

Wat willen wij?

In Nederland lopen jaarlijks ongeveer 19.000 mensen jonger dan 24 jaar een vorm van hersenletsel op. Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) overkomt je. We zien te vaak dat deze jongeren na een periode van revalidatie in een verpleeghuis belanden. Niet omdat dit voor hen de beste oplossing is, maar omdat er geen alternatief is.

Het is belangrijk dat jongeren met niet-aangeboren hersenletsel een fijne en goede woonplek hebben. Stichting Weerwolfhuizen gaat daarvoor zorgen.

Onze missie

Een zo groot mogelijke zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij bevorderen de kwaliteit van leven. Zelfstandig wonen in je eigen huis en in je omgeving biedt mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Het verkleint ook de kans op complicaties en blijvende afhankelijkheid in het dagelijkse doen en laten.

In de Weerwolfhuizen kunnen bewoners zoveel mogelijk eigen regie over hun leven voeren. We bieden alleen ondersteuning als dat gewenst en nodig is. We willen uiteindelijk overal in Nederland Weerwolfhuizen realiseren. We beginnen met één locatie in Den Haag.

Image

Als een weerwolf...

De naam Weerwolfhuis is bewust gekozen. Een weerwolf is een mythologische figuur uit de Europese folklore. Het gaat om een mens die ’s nachts tegen zijn wil in verandert in een wolf. Tegelijk is het een uiterst krachtige figuur.

Het beeld van de weerwolf is vergelijkbaar met hersenletsel: er verandert iets met je, wat je niet wilt. Je hebt daardoor extra veel kracht nodig om je leven toch te kunnen leiden zoals je dat zelf zou willen.

Wie zijn wij?

Organisatie

Stichting WeerWolfhuizen is op 7 januari 2019 opgericht. De stichting heeft een directeur en een raad van toezicht. De directeur van de stichting is Roland de Wolf.

Zij zetten zich onbetaald en belangeloos in voor de stichting, samen met een klein team vrijwilligers. Vol ethousiasme hebben zij gewerkt aan het realiseren van het eerste WeerWolfhuis in Nederland: het WeerWolfhuis aan de Laan van Wateringseveld in Den Haag. Nu wordt de volgende fase ingezet: het realiseren van meer WeerWolfhuizen, op andere locaties in het land.

Jaarverslag

Image

Op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief. 

Ongeldig

Ongeldig